Πρόγραμμα μαθημάτων

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ!

τηλ.: 2106777285 Κατεχάκη, 2106010162 Αγία Παρασκευή & Κηφισιά | info@stem.edu.gr

Τρέχον πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί 17.30-18:30 10.30-11:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 17.30-19.00 17.30-19.00 12.15-13.45
14.00-15.30
15.45-17.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 17.30-19.00 17.30-19.00 12.15-13.45
14.00-15.30
15.45-17.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO Mindstorms 12.15-13.45
14.00-15.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding) 9.45-11.15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO Mindstorms 12.15-13.45
14.00-15.30

Πρόγραμμα νέου κύκλου (Ισχύει από 3/2/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί 17.30-18.30 13.30-14.30
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 17.30-19.00 12.15-13.45
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 17.30-19.00 10.30-12:00
12.15-13.45
ΔΗΜΟΤΙΚΟ STEM in Action!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ZoUmARO στο STEM!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες των Μαθηματικών…έξυπνα!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms 14.00-15.30
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms 14.00-15.30
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανακαλύπτω τη Φυσική
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μικροχημεία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Προγραμματίζω Arduino
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Raspberry Pi Robotics
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 14.00-15.30
17.30-19.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 15.45-17.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ STEM in Action!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ZoUmARO στο STEM!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες των Μαθηματικών…έξυπνα!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανακαλύπτω τη Φυσική
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μικροχημεία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Προγραμματίζω Arduino
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Raspberry Pi Robotics
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 17.30-19.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 14.00-15.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ STEM in Action!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding) 14.00-15.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ZoUmARO στο STEM!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες των Μαθηματικών…έξυπνα!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms 10.30-12.00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms 10.30-12.00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανακαλύπτω τη Φυσική
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μικροχημεία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Προγραμματίζω Arduino
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Raspberry Pi Robotics