Κέντρα STEM Education

Ο STEM Education διατηρεί εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στα εξής σημεία:

Σε αυτούς τους χώρους πραγματοποιούνται τα μαθήματα STEM Education, στις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας.

Στις αίθουσες αυτές διδάσκεται το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM Education.