Δωρεάν σεμινάρια STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Ο οργανισμός STEM EDUCATION ανακοινώνει την πραγματοποίηση 2 δωρεάν σεμιναρίων των τεσσάρων μαθημάτων (το κάθε μάθημα θα είναι διάρκειας 2 ωρών), για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης και εμπέδωσης γνώσης στους μαθητές τους μέσω μιας διαφορετικής διαθεματικής προσέγγισης της διδακτέας ύλης του Υπουργείου Παιδείας με χρήση της διδακτικής φιλοσοφίας S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Τα δύο ξεχωριστά σεμινάρια είναι βασισμένα στις πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO WeDo & Lego Mindstorms και του παγκοσμίως φημισμένου λογισμικού προγραμματισμού “Scratch”, του MIT (Massachusetts Institute of Technology). Τα προγράμματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς διορισμένους ή αδιόριστους στο εκπαιδευτικό σύστημα και είναι εντελώς δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σειρά δωρεάν σεμιναρίων WeDo 2.0 & Scratch 2.0

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η γνωριμία με το ρομποτικό κιτ WeDo 2.0 και ο προγραμματισμός των κατασκευών με Scratch 2 που θα καταστήσει τις κατασκευές αυτόνομες. Γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο διδάσκεται μέσω παραδειγματικών κατασκευών στο πνεύμα της Ολυμπιάδος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και ο προγραμματισμός τους γίνεται σε Scratch 2.0 για την αυτονομία και τη σωστή χρήση της ρομποτικής κατασκευής. Επίσης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν πως μπορούν να εντάξουν το WeDo στη τάξη για την εκπαίδευση των μαθητών.

Πληροφορίες

 • Τα σεμινάρια διεξάγονται σε 4 δίωρες παραδόσεις (μια την εβδομάδα)
 • Τα σεμινάρια ξεκινούν την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και κάθε Τρίτη μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2017.
 • Ώρα διεξαγωγής 19.00 – 21.00
 • Εισηγητής: Φώτης Φωτεινάκης, καθηγητής Πληροφορικής
 • Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων:  Στρατηγού Μαρούλη 7 (όπισθεν Μεσογείων 446),  Κέντρο STEM Education Αγίας Παρασκευής
 • Μέγιστος αριθμός εκπαιδευτικών ανά τμήμα: 12

Σειρά δωρεάν σεμιναρίων LEGO Mindstorms EV3

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η LEGO EDUCATION σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια έχει αναπτύξει την πιο δημοφιλή εκπαιδευτική πλατφόρμα, γνωστή σε όλους ως  LEGO Mindstorms EV3. Με την εμφάνιση αυτού του εκπαιδευτικού πακέτου άνοιξε ο δρόμος για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαίδευση.

Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) βασισμένη στην τεχνολογία ρομποτικής και αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης με LEGO Mindstorms αποκτούν την ικανότητα να:

 • Περιγράφουν και να εξηγούν την λειτουργία απλών δομικών στοιχείων όπως είναι τα γρανάζια, οι άξονες, οι συνδετήρες (Τεχνολογία).
 • Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μηχανή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά (ρόδες, άξονες, κινητήρες) (Τεχνολογία).
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό και προγραμματιστικές δομές για να κινήσουν και να ελέγξουν την κατασκευή τους με κινητήρες και αισθητήρες (χρήση εικονοεντολών, εντολών ελέγχου, επανάληψης) (Πληροφορική).
 • Συνδυάζουν γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και πληροφορικής για την δημιουργία συναρπαστικών project.
 • Αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος.
 • Εργάζονται σε ομάδες, να υλοποιούν projects, να εναλλάσσουν ρόλους.
 • Ετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για τη συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO.
 • Επίσης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν στο πως μπορούν να εντάξουν το EV3 στη τάξη για την εκπαίδευση των μαθητών

Πληροφορίες

 • Τα σεμινάρια διεξάγονται σε 4 δίωρες παραδόσεις (μια την εβδομάδα)
 • Τα σεμινάρια ξεκινούν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και κάθε Παρασκευή  μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2017.
 • Ώρα διεξαγωγής 19.00 – 21.00
 • Εισηγητής: Φώτης Φωτεινάκης, καθηγητής Πληροφορικής
 • Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων:  Στρατηγού Μαρούλη 7 (όπισθεν Μεσογείων 446),  Κέντρο STEM Education Αγίας Παρασκευής
 • Μέγιστος αριθμός εκπαιδευτικών ανά τμήμα: 12