Δημοτικό

Α-Β Δημοτικού

ZοUmARO στο SΤΕΜ!

Programming Το πρόγραμμα ΖοUμARO…στο SΤΕΜ! απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β' τάξης Δημοτικού. Είναι οι ηλικίες όπου το παιχνίδι και η εξερεύνηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ενώ τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα παιδιά θεμελιώνουν την γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική...

Νέοι Μηχανικοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!...

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Γ-Δ Δημοτικού

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....

Ε-ΣΤ Δημοτικού

Ερευνώ τον φυσικό κόσμο

Με το πρόγραμμα Ερευνώ τον φυσικό κόσμο οι μαθητές θα ανακαλύψουν και θα αγαπήσουν τις Φυσικές Επιστήμες και το εργαστήριο! Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, εξερευνώντας,...

Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....

S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.  H μεθοδολογία που ακολουθεί το STEM εστιάζει στην επίλυση αυθεντικών ­ πραγματικών προβλημάτων με την επιλογή θεωριών ­ εννοιών και...