Δημοτικό

Α-Β Δημοτικού

Νέοι Μηχανικοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!...

Γ-Δ Δημοτικού

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Ο μαγικός κόσμος των μαθηματικών μέσα από κατασκευές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο μαγικός κόσμος των μαθηματικών μέσα από κατασκευές αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση, με κύριο στόχο την ανακάλυψη των βασικών μαθηματικών αλλά και φυσικών εννοιών, που αποτελούν το δομικό ιστό των τεχνολογικών επιτευγμάτων....

Ε-ΣΤ Δημοτικού

Ερευνώ τον φυσικό κόσμο

Science Με το πρόγραμμα Ερευνώ τον φυσικό κόσμο οι μαθητές θα ανακαλύψουν και θα αγαπήσουν τις Φυσικές Επιστήμες και το εργαστήριο! Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ερευνώ τον φυσικό κόσμο είναι πλήρως συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου (Ε & ΣΤ τάξης)....

Let’s Scratch!

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....