Δημοτικό

Α-Β Δημοτικού

ZοUmARO στο SΤΕΜ!

Το πρόγραμμα ΖοUμARO…στο SΤΕΜ! απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β' τάξης Δημοτικού. Είναι οι ηλικίες όπου το παιχνίδι και η εξερεύνηση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ενώ τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα παιδιά θεμελιώνουν την γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή...

Νέοι Μηχανικοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!...

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Γ-Δ Δημοτικού

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....

Ε-ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτική ρομποτική με Scratch 2.0 (coding)

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....

S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.  H μεθοδολογία που ακολουθεί το STEM εστιάζει στην επίλυση αυθεντικών ­ πραγματικών προβλημάτων με την επιλογή θεωριών ­ εννοιών και...