Δημοτικό

Νέοι Μηχανικοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!...

STEM in Action!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Νέοι Μηχανικοί»....

Εκπαιδευτική ρομποτική με WeDo 2.0 – Scratch 2.0

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού....

Ανακαλύπτω τα Μαθηματικά της Τεχνολογίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω τα Μαθηματικά της Τεχνολογίας»  αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση, με κύριο στόχο την ανακάλυψη των βασικών μαθηματικών αλλά και φυσικών εννοιών, που αποτελούν το δομικό ιστό των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Τα παιδιά καλούνται να αντιληφθούν ότι οι τεχνολογικές κατασκευές...

S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα S4A Κατασκευάζω & Προγραμματίζω είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.  H μεθοδολογία που ακολουθεί το STEM εστιάζει στην επίλυση αυθεντικών ­ πραγματικών προβλημάτων με την επιλογή θεωριών ­ εννοιών και...