Γυμνάσιο

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO Mindstorms  είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές γυμνασίου. Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται...

Προγραμματίζω Arduino

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προγραμματίζω Arduino» είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές Γυμνασίου  και τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις έννοιες του προγραμματισμού κυκλωμάτων. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η κατασκευή αυτόματων εφαρμογών που χρησιμοποιούν ήδη οι μαθητές καθημερινά, όπως επίσης και...

Raspberry Pi Robotics

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Raspberry Pi Robotics είναι σχεδιασμένο για μαθητές γυμνασίου, αλλά και λυκείου και τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό με στόχο να δημιουργήσουν αυτοματισμούς και ρομπότ που να μπορούν να...

Φυσικές Επιστήμες

Εισαγωγή στον προγραμματισμό και τον επιστημονικό υπολογισμό

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εισαγωγή στον προγραμματισμό και τον επιστημονικό υπολογισμό”, αποτελεί ένα μάθημα ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου και έχει ως στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τη γλώσσα προγραμματισμού Python ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξουν την ικανότητα να επιλύουν...

Ανακαλύπτω τη Φυσική

Ένα πρόγραμμα που απαντάει στα καθημερινά ερωτήματα των παιδιών: «γιατί συμβαίνει ή πως λειτουργεί κάτι;», με βιωματικό τρόπο, που τα βοηθάει να βρούνε μόνα τους τις απαντήσεις και τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Θέματα της Επιστήμης,...

Μικροχημεία

Οι μαθητές γνωρίζουν τη Χημεία με μοναδικό τρόπο! Μία από τις πιο άμεσες μεθόδους, που επιτρέπουν σε σχολεία και μαθητές να γνωρίσουν την «Χημεία», είναι το πρόγραμμα Microscience.  Αυτή η πρακτική μέθοδος ενασχόλησης με την επιστήμη αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας της...